لغو پیش بارگذار

info@rezayatgearbox.com

راه ارتباط با ما

02156390244

تماس بگیرید

 کاربرد گیربکس های صنعتی

کاربرد گیربکس های صنعتی

گیربکس‌های صنعتی براساس عوامل مختلفی مانند کاربرد، مکانیزم، نوع دنده و… قابل دسته‌بندی هستند. به‌عنوان مثال براساس مکانیزم تغییر سرعت به دو دسته کاهنده و افزاینده تقسیم می‌شوند. همچنین براساس نوع دنده‌های به‌کار رفته در گیربکس می‌توانیم آن‌ها را به…

 گیربکس صنعتی چیست

گیربکس صنعتی چیست

گیربکس صنعتی چیست؟ امروزه گیربکس ها نقش مهمی در صنایع و معادن دارند و هر کدام کارایی ها و کابرد های جداگانه ایی به خود دارند. در صنایع های مختلف از آن ها برای انتقال دادن توان استفاده می شود.…