گیربکس SEW

گیربکس SEW

این سری گیربکس برای سیستم های انتقال نیرو به کار میروند. گیربکس شافت مستقیم SEW دارای طول عمر و کاربرد بالا می باشد و با نسبت (ratio) و توان های مختلف تولید می شوند . تنها تفاوت سری R با…

 گیربکس دوسر شافت

گیربکس دوسر شافت

این گیربکس به نحوی طراحی شده که در قسمت ورودی آن به جای الکتروموتور شافت ورودی قرار گرفته و سمت دیگر شافت خروجی که دور گیربکس را نشان می دهد که به نام گیربکس دو سر شافت شناخته می شود…